Agencja WoMM

Marketing szeptany w branży prawniczej

Branża prawnicza rządzi się specyficznymi prawami. Polskie prawo właściwie zakazuje promowania usług prawniczych. Środowisko obowiązuje także kodeks etyczny, którego trzeba przestrzegać. Jest jednak kilka sposobów,