Agencja WoMM

Czy słynne restauracje potrzebują reklamy?

Niestety nawet w branży gastronomicznej w dalszym ciągu można spotkać się ze stwierdzeniem, że tylko słabe i źle prowadzone restauracje potrzebują reklamy. Jest to jednej z największych mitów. Każdy lokal gastronomiczny musi zapracować sobie na swoją renomę i długie kolejki gości. Samo się to nie zrobi i w tym właśnie bardzo pomocna jest odpowiednia strategia marketingowa. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? To artykuł idealny dla Ciebie!

Czy każdy lokal potrzebuje reklamy?

Odpowiedź jest prosta: zdecydowanie tak! Każda restauracja potrzebuje reklamy, ale nie każda takiej samej. Musi być ona odpowiednio dopasowana do potrzeb lokalu i jego sytuacji. Tak naprawdę, każda firma, chcąca osiągnąć sukces, powinna uwzględnić marketing w swoim corocznym planie biznesowym. Idealnym przykładem są tutaj największe światowe marki jak Coca-Cola czy Pepsi — mimo że każdy je zna, to inwestują one w reklamę ogromne fundusze. Tak samo jest w gastronomii. To, że w danym momencie lokal jest wypełniony po brzegi, nie znaczy, że zawsze tak będzie. Profesjonalnie skrojony plan marketingowy pozwoli na stałe docieranie do nowych klientów i utrzymanie relacji ze stałymi bywalcami. Warto podpatrzeć jakie techniki promocji stosuje konkurencja, ale nie powinien to być jedyny wyznacznik, ponieważ niekoniecznie to, co sprawdza się u innych, będzie dobrym rozwiązaniem w przypadku Twojej firmy.

Jak stworzyć kompleksową strategię marketingową dla restauracji?

Prawda jest taka, że branża gastronomiczna jeszcze bardziej niż jakakolwiek inna powinna dbać o działania marketingowe. Wynika to z faktu, że każdego dnia musi walczyć o gości i przebicie się przez konkurencję. Nie jest to zadanie łatwe, aczkolwiek jest możliwe do zrealizowania. Oczywiście trudno jest tutaj o jakąś wyjątkową oryginalność, jednakże warto wykorzystywać wszelkie dostępne formy reklamy. Na pewno wszelkie działania należy zacząć od wykonania szczegółowego rekonesansu i zbadania rynku oraz potrzeb klientów. Następnie warto przyjrzeć się konkurencji, ich ofercie i działaniom. To pozwoli na znalezienie punktów, w których można się wyróżnić i zaoferować gościom coś, czego nie ma nikt inny. Jeśli wykonasz te podpunkty, przejdź do zbadania swoich możliwości. Oszacuj budżet, ustaw cele marketingowe i zastanów się, które formy reklamy już wypróbowałeś i czy przyniosły efekty — dzięki temu dowiesz się, w co warto inwestować, a w co raczej nie.

Jak sprawić by działania promocyjne były skuteczne?

W świecie marketingu uznaje się, że jedyne skuteczne działania to takie, których forma, środek przekazu, czas i miejsce rozpowszechniania, treść, argumenty, apele i motywacja spełniają warunki formuły AIDA. Jest to skrót od angielskich słów Attention, Interest, Desire i Action, które odnoszą się do tego, że zabiegi marketingowe muszą:

-zwracać uwagę adresata promocji,

-wywołać zainteresowanie oparte na uświadomieniu korzyści skorzystania z usługi, czy zakupu produktu,

– budzić chęć posiadania danego produktu czy usługi,

– skłaniać do działania.

Nigdy nie osiadaj na laurach!

Sukces na rynku gastronomicznym, tak jak w przypadku każdej innej branży, zależy w dużej mierze od umiejętności trafienia z ofertą w potrzeby konsumentów. A te regularnie podlegają zmianom. Dlatego nigdy nie wychodź z założenia, że skoro twoja restauracja świetnie prosperuje, to będzie tak już zawsze. Rzeczywistość bywa brutalna, a prawda jest taka, że nie można być skutecznym na rynku bez perspektywy spojrzenia na zachodzące zmiany. A zmienia się nie tylko profil demograficzny, ale również społeczno-zawodowy oraz kulturowy polskiego (i zagranicznego!) konsumenta. Najlepszym rozwiązaniem jest nie tylko zaspokajanie potrzeb zgłaszanych przez gości lokalu, ale również ich kreowanie, zgodnie z pojawiającymi się na rynku trendami.

2 thoughts on “Czy słynne restauracje potrzebują reklamy?

    1. Paweł, czytałem Twoją książkę o SEO.
      Dobrze by było, gdyby świadomość wszystkich firm była taka, żeby pamiętać o marketingu. Niestety wielu pierwsze co robi, to obcina budżety marketingowe, co jest błędem …
      Nie na darmo topowe obecnie marki są tam gdzie są. Tylko do tego trzeba dorosnąć, to z kolei zajmuje czas i pieniądze. Do wielkości dochodzą więc wyłącznie nieliczni …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *